Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlmmmqZlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

FPT Corporation

Với hơn 30 năm thành lập và phát triển, FPT hoạt động trong 03 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi gồm: Công nghệ, Viễn thông và Giáo dục.   

 • hZWYnZlmmmqZlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWtsa55nb7Cx
2022

Company Menu

Review

FPT Corporation Reviews

5.0
2 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at FPT Corporation?

Add Review
 • “FPT - môi trường làm việc tuyệt vời ”

  Anphabe User
  PR Intern

  I worked at FPT Corporation for 1 year.

  Pros

  FPT là một tổ chức có văn hóa mạnh và là môi trường làm việc tuyệt vời cho sinh viên nói riêng và người lao động nói chung. Là tổ chức học hỏi, người FPT được đào tạo liên tục, nâng cao trình độ và hòa nhập với công ty rất nhanh. Người FPT coi nhau như người thân trong gia đình, quan tâm, thân thiện và giúp đỡ nhau trong công việc. Ở FPT không có văn hóa quan liêu, sếp - quân, không nâng bi, hối lộ, tất cả đều xưng nhau là anh - chị - em, dù là chủ tịch Trương Gia Bình hay bác lao công, anh bảo vệ.

  Cons

  Vui quá, chả muốn đi

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZlmmmqZlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Wm5Rr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWYnZlmmmqZlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmmeWcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWiWcGdlkqDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “FPT một môi trường làm việc tuyệt vời. ”

  Anphabe User
  Chuyên viên nhân sự

  I worked at FPT Corporation for 2 years.

  Pros

  Gắn bó với FPT từ ngày còn là sinh viên, tôi nhận thấy FPT là một môi trường tuyệt vời dành cho sinh viên vừa ra trường học hỏi, và tìm kiếm cơ hội thăng tiến.
  Môi trường lành mạnh, thoải mái, mọi người có thể phát huy hết khả năng và năng lực sáng tạo của mình.

  Cons

  Ở FPT, tôi chưa nhìn ra được một nhược điểm nào thật sự đáng chú ý.

  Advice to Senior Management

  FPT thật sự là một nơi làm việc mơ ước, và đầy thử thác. Các bạn sinh viên rất nên chọn lựa nơi nay làm nơi khởi đầu sự nghiệp của mình.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZlmmmqZlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Wmp1r1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWYnZlmmmqZlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmmafcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWiWcGdlkqDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
hZWYnZlmmmqZlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...